Top
@Kitty4D on the B-Chain
just my adventures with the blockchain, web3, cryptocurrencies, and NFTs
Developer, Content Creator, NFT Hodler, Degen, Former Camgirl
aka @Kitty4DHD, @kitty4Do, $kitty4d
Klaverpoint Profile Photo
Klaverpoint
2021-11-07
Gisteren is geweest, morgen moet nog komen, je hebt alleen vandaag!
Doe het goede. Of anderen het nu zien of niet. Het gaat om de kwaliteit van de daad, niet om de grootte van het publiek. Posted via @cloutfeed
Likes:
6
Diamonds:
3
Reposts:
0
Quote Reposts:
0
{
  PostHashHex: "2e7e72d172f98f06e7bd34c74a655d716c43957801c36cb3081b44bf205e749b",
  PosterPublicKeyBase58Check: "BC1YLjETnZqtYhNk6siAbqaKMcKHcD6M97YAqtk3ugd6jRvXYvcfkS4",
  ParentStakeID: "",
  Body: "Doe het goede. Of anderen het nu zien of niet. Het gaat om de kwaliteit van de daad, niet om de grootte van het publiek.\n\nPosted via @cloutfeed",
  ImageURLs: null,
  VideoURLs: null,
  RepostedPostEntryResponse: null,
  CreatorBasisPoints: 1000,
  StakeMultipleBasisPoints: 12500,
  TimestampNanos: 1636269656939808300,
  IsHidden: false,
  ConfirmationBlockHeight: 75860,
  InMempool: false,
  ProfileEntryResponse: {
   PublicKeyBase58Check: "BC1YLjETnZqtYhNk6siAbqaKMcKHcD6M97YAqtk3ugd6jRvXYvcfkS4",
   Username: "Klaverpoint",
   Description: "Gisteren is geweest, morgen moet nog komen, je hebt alleen vandaag!",
   IsHidden: false,
   IsReserved: false,
   IsVerified: false,
   Comments: null,
   Posts: null,
   CoinEntry: {
     CreatorBasisPoints: 1000,
     DeSoLockedNanos: 657773052,
     NumberOfHolders: 3,
     CoinsInCirculationNanos: 8696772337,
     CoinWatermarkNanos: 8696772337,
     BitCloutLockedNanos: 657773052
   },
   DAOCoinEntry: {
     NumberOfHolders: 0,
     CoinsInCirculationNanos: "0x0",
     MintingDisabled: false,
     TransferRestrictionStatus: "unrestricted"
   },
   CoinPriceDeSoNanos: 226902496,
   CoinPriceBitCloutNanos: 226902496,
   UsersThatHODL: null,
   IsFeaturedTutorialWellKnownCreator: false,
   IsFeaturedTutorialUpAndComingCreator: false,
   ExtraData: null,
   DESOBalanceNanos: 398949,
   BestExchangeRateDESOPerDAOCoin: 0
  },
  Comments: null,
  LikeCount: 6,
  DiamondCount: 3,
  PostEntryReaderState: {
   LikedByReader: false,
   DiamondLevelBestowed: 0,
   RepostedByReader: false,
   RepostPostHashHex: ""
  },
  IsPinned: false,
  PostExtraData: {},
  CommentCount: 0,
  RepostCount: 0,
  QuoteRepostCount: 0,
  ParentPosts: null,
  IsNFT: false,
  NumNFTCopies: 0,
  NumNFTCopiesForSale: 0,
  NumNFTCopiesBurned: 0,
  HasUnlockable: false,
  NFTRoyaltyToCreatorBasisPoints: 0,
  NFTRoyaltyToCoinBasisPoints: 0,
  AdditionalDESORoyaltiesMap: {},
  AdditionalCoinRoyaltiesMap: {},
  DiamondsFromSender: 0,
  HotnessScore: 0,
  PostMultiplier: 0,
  RecloutCount: 0,
  QuoteRecloutCount: 0,
  RecloutedPostEntryResponse: null
}
[]